Biologická olympiáda

Dvě lednová úterní odpoledne patřila žákům dobrovolníkům, kteří se utkali na poli Biologické olympiády. Teoretická část Biologické olympiády byla zaměřena na příjem a výdej látek. V laboratorním cvičení si žáci sestavili model dýchací soustavy, díky spirometru zjistili svoji vitální kapacitu plic, ale také zjistili, jak vypadá dýchací ústrojí u modelových zástupců tříd obratlovců. Všem žákům, kteří se rozhodli zúčastnit školního kola Biologické olympiády, patří velké poděkování.

Nejlepšími řešiteli Biologické olympiády, kteří zároveň postupují do okresního kola, jsou:

Gabriela Mimrová (7. A)

Jakub Kosina (6. A)