Biologická olympiáda

Dvě lednová úterní odpoledne patřila žákům dobrovolníkům, kteří se utkali na poli Biologické olympiády, která se letos nesla v duchu života ve vodě. V laboratorním cvičení žáci pod mikroskopem zkoumali živé buňky rašeliníku, zkoumali vlastnosti vody a dedukovali, jak jsou živočichové žijící na hladině vody adaptováni právě na toto prostředí. Všem žákům, kteří se rozhodli zúčastnit školního kola Biologické olympiády, patří velké poděkování.

Nejlepšími řešiteli Biologické olympiády, kteří zároveň postupují do okresního kola, jsou:

Jakub Kosina (7. A)

Thomas Loda (6. B)