Biologická olympiáda

Dvě lednová úterní odpoledne patřila žákům dobrovolníkům, kteří se rozhodli utkat na poli Biologické olympiády. Ta se letos nesla v duchu *Bezlesí*. Letošní školní kolo proběhlo obdobně jako loňské. Díky zapojení do projektu Pokusného ověřování kombinovaného vzdělávání žáci absolvovali v úterý 10. ledna teoretickou část a poznávačku z pohodlí svého domova přes aplikaci Microsoft Forms. O týden později, tedy 17. ledna, žáci již zasedli do školní lavice, aby podle návodu splnili laboratorní úkol. Všem žákům, kteří se rozhodli zúčastnit školního kola Biologické olympiády, patří velké poděkování a vítězům velká gratulace.

 

Kategorie D

1. místo: Viktorie Pospíšilová, 6.A

2. místo: Hedvika Večerková, 7. A

 

Kategorie C

1. místo: Thomas Benjamin Loda, 9. B

2. místo: Jan Hřivna, 8. B