Biologická olympiáda

Dne 23. ledna se žáci dobrovolníci rozhodli utkat na poli Biologické olympiády. Ta se letos nesla v duchu *Jak se žije v lužním lese*. Olympionici nejprve absolvovali teoretickou část, která ověřila jejich biologické, ekologické a enviromentální znalosti. Následně proběhla praktická část – poznávání organismů a laboratorní práce zaměřená na manuální přípravu mikroskopických preparátů a jemnou práci s mikroskopem.

Všem žákům, kteří se rozhodli účastnit Biologické olympiády, patří velké poděkování a vítězům zasloužená gratulace s přáním úspěchu v okresním kole.

 

Vítěz kategorie D

Petr Fiala

 

Vítězka kategorie C

Hedvika Večerková

 

Pavel Dřímal