Blížící se svátek – mimořádná hodina dějepisu, prvouky, vlastivědy!

Mozartovský plán – aktivně si na naší škole v průběhu celého roku připomínat velké státní svátky naší republiky – má za sebou další úspěšný krok. V týdnu před Velkým pátkem jsme si přiblížili příběh posledních dní v životě Ježíše Krista a jeho odkaz dnešnímu světu. Pomohla nám v tom mnohá vyobrazení, písně i samotný biblický text. Hodiny se setkaly s vřelým přijetím a bedlivou pozorností našich dětí (i učitelů). Snad i vykročení z běžného toku dějepisných témat přináší žákům možnost pochopit „svátečnost svátku“ a blízký kontakt s dobovými prameny, o který se v těchto hodinách vždy intenzivně snažíme (i přes náročnost této metody), pak přináší autentické a přiměřené poznání událostí, jež tvoří naši národní, kulturní a etickou identitu.