Britské centrum

V pondělí 2.4.2012 proběhlo za přítomnosti rodičů zahájení spolupráce Univerzity Palackého v Olomouci – jejího Britského centra, s naší školou. Vedoucí centra pan Mgr. Martin Štěrba během své prezentace představil činnost a historii Britského centra. Dále nastínil možné formy a cíle naší vzájemné – oboustranně výhodné - spolupráce.