Cestování vesmírem v 5. A

Dovolte nám krátce představit náš projekt na téma Vesmír, který jsme zpracovávali v hodinách přírodovědy během celého listopadu. Na začátku měsíce jsme se rozdělili do několika skupin. Každá skupina se zabývala jedním z následujících témat: vesmír (obecně), lidé ve vesmíru, Měsíc a jeho fáze, Slunce, souhvězdí, planety sluneční soustavy a střídání dne a noci. O tématech jsme vyhledávali nejrůznější informace na internetu nebo v encyklopediích a ve výtvarné výchově jsme naše projekty výtvarně ztvárnili. Na závěr našeho projektu jsme ve výtvarné výchově malovali naše představy o tom, jak bude náš život na Zemi a ve vesmíru vypadat za 300 let. Všechny práce se nám moc povedly a moc nás to bavilo.

Žáci z 5. A, Mgr. Marie Honková