Crime board

V hodinách Výchovy k občanství jsme se s žáky několika tříd na 2. stupni věnovali aktivitě „crime board.“ Žáci tvořili nástěnku, jejíž princip je známý z detektivek. V podstatě jde o to propojit pomocí provázku ty obrázky, které spolu souvisí, a dát je do časové posloupnosti.

Žáci 9. B se například zaměřili na Jana Palacha v rámci tematického celku Člověk a právo, žáci 6. A a 6. B na kulturní památku Terezín. Na začátku hodiny žáci dostali obrázky nebo heslovité pojmy a pomocí Google Lens zjišťovali, co se na obrázcích ukrývá, a hledali informace.  Nakonec společně vytvořili nástěnku. Práce se žákům dařila, prokázali dobrou spolupráci.

Tereza Heřmanská