Čtení pomáhá

Naše děti ve ŠD jsou velcí čtenáři, rády čtou, poslouchají čtené texty a pokud mohou ještě pomoct, rády tuto možnost využijí.

Proto jsme se zapojili do projektu Čtení pomáhá a stále v něm pokračujeme.

Děti a paní vychovatelky si v každém oddělení vyberou knihu z nabídky a společně ji přečtou. Některé děti si zahrají i na ilustrátory a namalují obrázek ke knize.

Pak se sejdeme v herně a zkusíme odpovědět správně na testové otázky v online testu, kde zjistíme, zda jsme knihu četli pozorně. Po úspěšném vyplnění testu získá oddělení kredit 50 Kč, který pak věnujeme společně na jeden z nominovaných projektů.

Tentokrát jsme vybrali projekt Kniha pro ukrajinské děti a máme radost, že jsme mohli přispět k vydání dvojjazyčné česko-ukrajinské knihy Jak na Bučisku o medvěda přišli. Aby si nejen naše děti z Ukrajiny, ale i naše děti mohly tuto knihu přečíst s porozuměním.

Děkujeme všem za pomoc, pokračujeme dál a těšíme se na další čtení.