Čtení pomáhá – projekt pokračuje

Projekt Čtení pomáhá, rozdělí každý rok 10 milionů korun na dobročinné účely. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři.

Naše děti v jednotlivých odděleních si vybraly knihu z nabídky pro 1. – 5. třídu a tu si společně ve školní družině přečetly. Po dvou měsících jsme se opět sešli. Děti byly napjaté, jak vše dopadne, zda budou umět správně zodpovědět otázky k porozumění textu jejich vybrané knihy. Obavy byly zbytečné, dětem se podařilo uspět v šesti testech knih, velká pochvala patří všem. Potěšila nás i spolupráce mezi dětmi.

Když čteme knihu, žijeme s jejími postavami, poznáváme nové světy, nové myšlenky. Četbou každé kvalitní knihy se v nás něco mění - rosteme v lepší lidi. Proto my budeme určitě ve čtení rádi pokračovat.

Tentokrát jsme otestovali knihy: R. Dahl – Karlík a továrna na čokoládu, Z. Svěrák – Tatínku, ta se ti povedla, J. Žáček – Krysáci, O. Sekora – Knížka Ferdy Mravence, F. Nepil – Já Baryk, D. Walliams – Babička drsňačka