„Čtvrťáci“ na ostrově

Z dětí čtvrtých tříd naší školy se dne 22. února stali trosečníci na opuštěném ostrově v DDM Janského. Hry a soutěže dětem přiblížily život na ostrově. Žáci si zopakovali a doplnili vědomosti o exotických zvířatech, vysvětlili si, jak se šetrně chovat k přírodě a k sobě navzájem. Díky veselé a příjemné atmosféře se dětem celá akce velmi líbila.
Nakonec však připlula záchranná loď a děti odvezla zpět do školních lavic.