Čtvrté třídy v Pevnosti poznání

Dne 18. a 19. ledna 2024 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili programu s názvem Tajemství šifer v Pevnosti poznání. Každá třída byla rozdělena na dvě skupiny. Děti první skupiny se v průběhu výukového programu hravým způsobem seznámily
s propojením matematiky a šifer. Pomocí exponátů rozluštily zašifrované zprávy, a získaly tak cenné zkušenosti v oblasti různých šifer a kódů. Druhá část dětí měla možnost prozkoumat a vyzkoušet stálé expozice v Pevnosti poznání. Po jedné vyučovací hodině se skupiny vystřídaly. Dětem se líbily obě části programu a opouštěly Pevnost poznání nadšené, plné dojmů i s drobnými suvenýry v podobě hlavolamů a zvířátek z 3D tiskárny.

Marta Weissová a Petra Vévodová