DĚJEPIS+ - návštěva pana koordinátora projektu

V pátek 10. 3. 2023 naši školu navštívil pan koordinátor projektu Dějepis+ - Mgr. Roman Kucsa. Naše škola je již od počátku zapojená do toho projektu, který rozvíjí badatelskou výuku v hodinách dějepisu. Cílem je rozvoj historické gramotnosti žáků. Snažíme se učit podle moderních trendů didaktiky. Důležitá je aktivizace žáků, rozvoj jejich znalostí, dovedností a kompetencí. V hodinách vytváříme badatelské dílny, ve kterých žáci pracují s rozmanitými zdroji informací. Chceme, aby žáci o historii přemýšleli, kladli si otázky, vytvářeli hypotézy a pracovali s prameny. Učíme žáky, jak s historickými informacemi nakládat. Často rozebíráme texty, filmové ukázky, fotografie... Přemýšlíme nad věrohodností zdrojů. Považujeme za dobré, že se žáci učí zaujímat postoj a obhajovat svůj názor. Myslíme si, že v dějepise nemá jít jen o zapamatování si velkého množství informací.

V badatelských dílnách občas využíváme i webovou aplikaci HistoryLab. Tato aplikace přináší možnost práce s prameny v digitální podobě, v přehledném online prostředí. Autorem HistoryLab je Ústav pro studium totalitních režimů. Cílem je předat dětem historické znalosti zajímavou, srozumitelnou a zábavnou formou. V jednotlivých cvičeních z různých období českých
i světových dějin jsou žákům představeny rozmanité historické prameny. Jedná se o texty, mapy, fotografie, karikatury, najdeme tu i třeba zvukové záznamy. Žáci se cvičením pracují, vlastními slovy komentují úkoly, uvažují nad příčinami, které mohly vést k historickým událostem. Své tvrzení musí často podložit i důkazy.

I když jsou některé aktivity pro žáky náročnější, jsou pro děti výzvou. Žáci se snaží nejen něco naučit, ale zároveň i zajímavou cestou přemýšlet o souvislostech.