Dějepisná olympiáda

V úterý 28. listopadu 2023 se konalo školní kolo Dějepisné olympiády, ve kterém si žáci mohli ověřit své znalosti ze středověkých dějin českých zemí. Tematické zaměření 53. ročníku totiž bylo: „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko). Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa“. Školního kola dějepisné olympiády se zúčastnili žáci 6., 7., 8. a 9. ročníků.

Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili a vítězům gratulujeme!

Výherci nás budou reprezentovat na okresním kole, které se uskuteční v termínu 15. - 19. ledna 2024.

Mgr. Lucie Pavlíčková