Den boje za svobodu a demokracii

V sobotu 17. listopadu jsme si připomněli další státní svátek a stejně jako u předchozích výročí jsme při této příležitosti připravili pro všechny žáky naší školy v hodinách prvouky, vlastivědy a dějepisu program, který jim Den boje za svobodu a demokracii více přiblížil a osvětlil význam tohoto výročí. Cílem bylo seznámit děti nejen s listopadovými událostmi roku 1989, ale rovněž poukázat na význam svobody pro náš život a uvědomit si, že je občas nutné tyto hodnoty prosazovat. Hodiny strávené nad tímto tématem byly velmi atraktivní a zároveň hodně poučné.