Den boje za svobodu a demokracii

V týdnu, jenž předcházel státnímu svátku, jsme se i tentokrát bavili s žáky o významu listopadových dní roku 1989. Jako evokace nám posloužilo video z oblíbeného cyklu Dějiny udatného českého národa, na něj navazovala různorodá činnost odstupňovaná podle ročníků. Mladší žáci na prvním stupni za využití textů a obrázků hledali řešení k úlohám v pracovních listech. Starší žáci na druhém stupni se tématu věnovali v hodinách českého jazyka – i tentokrát jsme tento předmět propojili s dějepisem a ústředním motivem byla práce s textem. Jako zdroj informací pro další práci žákům posloužily vzpomínky olomouckých pamětníků nebo projevy prezidentů. Věříme, že tyto tematické hodiny mají smysl, proto již nyní připravujeme studijní materiály k 1. lednu.