Den expertů 2.A + 2.B

Pod vedením zkušených a velice milých lékařek a lékařů Zdravotnické záchranné služby Olomouc zažili žáci druhých tříd nezapomenutelné dopoledne na olomouckém heliportu.

Přes dispečinkové zázemí se žáci dostali k záchranným vozům, kde proběhla podrobná prohlídka vybavení včetně měření EKG s vytištěným listem s křivkou zobrazující aktuální činnost srdce měřeného pacienta – v našem případě vybraných dětí. Dále byl ukázán přístroj, který za lékaře provádí masáž srdce u vážných případů. Druhou částí programu byla prohlídka vrtulníku, při níž si děti vyzkoušely např. letecká sluchátka s mikrofonem a také polohu pacienta při převozu přímo ve vrtulníku.

Velký dík patří paní Skálové a paní Aulehlové za zprostředkování a připravení tak poučného a krásného programu.

Jitka Hanáková a Jana Vláčilová, třídní učitelky 2. tříd