Den expertů 6. A

I v letošním školním roce se u nás ve škole konal již tradiční projektový den – „Den expertů – rodiče škole“.

Tímto bychom za celou třídu 6. A chtěli moc poděkovat za získaný konkrétní tip z řad rodiče naší žákyně a za možnost prohlídky střediska Hasičského záchranného sboru Olomouc na ulici Schweitzerova. Zde se nám pan hasič i další členové hasičské stanice opravdu náležitě věnovali, vše dětem názorně ukázali včetně prostorů hasičské garáže, vybavení jednotlivých typů hasičských vozidel a dalšího zařízení. Žáci mohli zhlédnout typický sjezd hasičů po tyči, a dokonce si mohli vyzkoušet
i hasičskou výzbroj. Součástí exkurze byla i přednáška, v níž se děti dozvěděly mnoho zajímavých informací – např. jak vypadá takový „běžný“ den na hasičské stanici, jaké jsou jednotlivé odborné funkce hasičů i k jakým druhům zásahů hasiči nejčastěji jezdí.

Za krásné a nevšední zážitky moc děkujeme celému Hasičskému záchrannému sboru Olomouc a přejeme jim, aby hasičské záchranné akce měly vždy šťastný konec.