Den expertů 9. B

Ve čtvrtek 11. 5. 2023 měla třída 9. B možnost se podívat, jak vypadá běžný pracovní den ve Státní vědecké knihovně Olomouc, konkrétně v depozitáři Hejčín.  Žáci si prohlédli depozitář knihovny, navštívili pracoviště digitalizace knih a restaurátorskou dílnu. V závěru jejich návštěvy je čekal rukodělný workshop v restaurátorské dílně pod vedením restaurátorky knih a starých tisků Marie Strnadové. Každý žák si tak mohl odnést vlastnoručně vyrobený deníček ve tvaru knížky.

Návštěvy různých pracovišť se konají na naší škole v rámci Dne expertů. Cílem je žákům představit různá povolání.

Tímto děkujeme paní Marii Strnadové za možnost navštívit Vědeckou  knihovnu Olomouc.