DEN RODIN

Mezinárodní den rodiny si připomínáme od roku 1994.

Rodina je dar. Rodina znamená nikdy v životě nezůstat sám.

Naše děti mají své rodiny rády, obdivují své rodiče, váží si jejich starostlivosti, a proto se rozhodly připravit si vystoupení plné vyznání lásky. A začaly svědomitě pozvánkami, vlastní výzdobou tělocvičny i programem. Nezapomněly ani na dárečky pro své blízké (taštička s osobními hrami pro celou rodinu, tangramem i dojemnými kresbami).

Pochlubily se činností ze školní družiny během celého roku.

Podle hojné účasti, úsměvů i potlesku soudíme, že se všem náš program líbil. Jen škoda, že máme tak malou tělocvičnu.