Den stromů

Už po několikáté jsme v naší družině slavili Den stromů, který se oficiálně přisuzuje ke 20.říjnu.

Celý týden jsme si připomínali, jak jsou stromy důležité a jak potřebné je se o ně i o celou přírodu kolem nás pečovat. V průběhu týdne si děti mohly vybarvovat papírové lístky stromů a napsat na ně nějaké hezké přání, které souvisí s přírodou. Jako např. Aby byly stromy zdravé a neničili je škůdci. Aby se zbytečně nekácely. Aby lidé šetřili papírem a mnoho jiných přání. Lísteček si pak připevnily na Strom přání.

Hlavním bodem byla procházka do parku. Dívky a chlapci byli rozděleni do skupin a společně plnili pracovní listy. Také hledali zatoulané kousky básniček s podzimním tématem. Podzimní procházka byla moc povedená, počasí nám opravdu přálo. Kdybychom nevěděli, že Den stromů slavíme vždy na podzim, mohli bychom si myslet, že je jaro.