Den vzniku samostatného československého státu

Stalo se již dobrou tradicí, že si před státními svátky a s nimi souvisejícími dny volna připomínáme jejich význam. Nejinak tomu bylo i před 28. říjnem. V hodinách prvouky a vlastivědy na 1. stupni se žáci s tímto dnem seznamovali formou pracovních listů. Žáci na 2. stupni se nově touto událostí zabývali v hodinách českého jazyka formou práce s textem, snažili jsme se totiž o propojení dějepisu a čtenářství – žáci četli novinové texty z roku 1918 i reportáže se současnými pohledy na vznik ČSR, fiktivní deníkové záznamy a dále s nimi pracovali.