Dětská konference

V pondělí 13. května se vybraní žáci naší školy zúčastnili Dětské konference, kterou pořádala Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Náš účastnický příspěvek nesl název Očima termokamery. Na prezentaci jsme měli necelých sedm minut, ve kterých jsme vysvětlili, kde se dají kamery zapůjčit, jak fungují, co si díky nim můžeme zobrazit i změřit a nechyběla ani praktická ukázka měření. Z konference jsme si odnesli speciální ocenění poroty za originalitu příspěvku a skvělý zážitek.