Dny evropského dědictví

Hned první školní týden nám přinesl společnou družinovou akci. A to vernisáž výtvarných prací.

V loňském školním roce jsme se zúčastnili výtvarné soutěže, která byla pořádaná k příležitosti oslavy 15. výročí vstupu České republiky do EU. Úkolem dětí bylo vyrobit jakýsi pomyslný občanský průkaz pro Českou republiku. Přes počáteční rozpaky nakonec vzniklo mnoho krásných prací.

Vyhlášení soutěže proběhlo v pátek 6. 9. 2019 na nádvoří olomoucké radnice. Zde byly všechny výkresy vystaveny a poté oceněny. Na děti čekala spousta krásných odměn, a navíc jedna sladká, a to výborný dort na jejich počest.

Po rozdání cen a občerstvení měly děti ještě dost času, aby si celou výstavu prohlédly, podívaly se, jak se tohoto úkolu zhostili žáci z jiných škol a inspirovaly se na další podobné akce.

Celý projekt se nám moc líbil a těšíme se, jaké téma si na nás příště organizátoři přichystají.