Druháci v Pevnosti poznání

V lednu se třídy 2. A a 2. B vypravily spolu se svými vyučujícími do Pevnosti poznání v Olomouci.  Zde byl pro naše druháky připraven program s názvem „Tvary světa“.  Animátoři si s dětmi připomněli geometrické útvary a tělesa. Pomocí křížovek, rébusů a hádanek si žáci upevnili znalosti z geometrie. Na závěr dokreslovali obrázky podle osové souměrnosti. Ti, kteří nebyli s animátory, měli možnost prohlédnout si stálé expozice. Jedna skupina zkoumala živou přírodu, kde se seznamovala s jejími zvláštnostmi a zajímavostmi, druhá skupina nahlédla do tajemství světla a tmy. Děti si nejvíce pochvalovaly expozici „Rozum v hrsti,“ kde si hravou formou ověřily svoji představivost, úsudek a logické myšlení. Cestou zpět do školy si všichni živě sdělovali své dojmy a zážitky z prožitého dopoledne.

P. Blahová, I. Fořtová