Družina v pohodě

Nedílnou součástí školy je školní družina, kde přes 200 dětí tráví čas před vyučováním i po něm. Začínáme v 6,00 hodin,  dveře herny zamykáme v 18,00 hodin. Snažíme se vytvářet takové podmínky, aby relaxace, výchova a vzdělávání probíhalo v klidném, vstřícném a tvůrčím prostředí. Prostě v pohodě. Pracujeme v jednotlivých odděleních a pořádáme také společné akce. První z nich byla právě poznávací a seznamovací. Kdo je kdo, jak se jmenujeme, jaké máme doma zvíře, jaké kdo má oči, co nás baví, který kroužek navštěvujeme ...