*ENGLISH IS FUN* (UČÍME SE NAVZÁJEM)

Angličtina patří u nás mezi absolutně nejoblíbenější předměty. Není to rozhodně náhodou. Umíme ji totiž u nás hodně dobře učit. Aby dítě mělo vyučovací předmět rádo, aby mělo rádo jakoukoli činnost, musí si k ní vytvořit silnou emoční vazbu. A to se našim skvělým kantorům daří. V celé škole držíme filozofii formativního hodnocení a učíme se navzájem. Takovou exkluzivní hodinu se všemi pěti principy formativního hodnocení si pro všechny kolegyně z prvního stupně i pro ostatní *jazykáře i nejazykáře* ze stupně druhého, připravila s páťáky naše *angličtinářka* Lenka Kundrumová (AJ – NJ). Vzájemné učení – absolutně nejlepší forma kolegiální podpory. Díky Leni! Famózní!