ESF OP VK - Do nitra CHKO

V pondělí 3. 10. 2011 se třídy 7. A a 7. B v rámci projektu ESF OPP VK "Dejme šanci přírodě – Interaktivní výuka přírodovědných předmětů na ZŠ" vydaly na exkurzi do CHKO – Litovelské Pomoraví. Obě třídy se nejdříve sešly v centru ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákově a poté zamířily rovnou do lužních lesů. Zde se žáci zábavnou formou a prostřednictvím různých aktivit dozvěděli zajímavé informace o tom, jak vypadá přirozený tok řeky Moravy, seznámili se s typickými živočichy a rostlinami. Žáci velmi ocenili i to, že mohli pozorovat zástupce zvířat dalekohledy.