Exkurze do Dolní oblasti Vítkovic

Dne 15. 5. se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze do bývalých hutí v Dolní oblasti Vítkovic. Seznámili se nejen s tím, jakým způsobem probíhá zpracování železné rudy a výroba železa a oceli, ale také s významem hutí pro region v minulosti i dnes. Po výstupu na Bolt Tower se jim naskytnul jedinečný pohled na průmyslové srdce Ostravy, které se dnes stává místem konání řady kulturních a vzdělávacích akcí. Výsledný dojem nepokazilo ani nepříliš vlídní počasí a zpět do Olomouce se žáci vraceli v dobré náladě a obohacení o praktické doplnění školního učiva.