Experimenty z částicové a jaderné fyziky

Experimentální činnost ve výuce částicové a jaderné fyziky není na základních školách příliš rozšířená z důvodu nesnadné dostupnosti měřicích pomůcek. Naší škole se však podařilo zapůjčit z Regionálního centra projektu Elixír do škol Částicovou kameru MX – 10. Jedná se o pixelový detektor, pomocí kterého lze okamžitě vizualizovat a rozlišovat stopy dopadajícího ionizujícího záření. Naši žáci 9. ročníku tak měli v rámci fyziky jedinečnou možnost si experimentálně ověřit své znalosti z oblasti jaderné energie.

Pro své experimenty měli žáci k dispozici Školní zdroj záření, který je typově schválený jako nevýznamný zdroj záření. Tento zdroj obsahuje uzavřený radionuklidový zářič s americiem o aktivitě 9,5 kBq, který je zdrojem záření alfa a gama. Dále měli k dispozici vzorek uranového skla a thoriovou elektrodu – jednalo se tedy o bezpečné experimenty.

Nejvíce žáky zaujaly experimenty, které dokazovaly absorpci jednotlivých druhů záření v různých materiálech.  Zajímavé také bylo zjištění, že olovo je relativně měkký kov a uranové sklo fluoreskuje po dopadu UV záření.