Fyzikální chemie

Fyzikální chemie je předmět, který se vyučuje v rámci vysoké školy. Naši žáci 9. ročníku však tento předmět měli možnost zakusit už v rámci školy základní. Jednalo se totiž o tandemovou výuku fyziky a chemie. Vedení elektrického proudu v kapalinách jako učivo fyziky a elektrolýza jako učivo chemie se přímo nabízí k propojení.

Žáci měli za úkol sestavit a vodivě spojit jednoduchý elektrický obvod, který se skládal ze zdroje, spotřebiče, dvou elektrod a elektrolyzéru. Nejprve si tak ověřili, že vzduch se chová za normálních podmínek jako izolant. Potom naplnili elektrolyzér kohoutkovou vodou a zjistili, že procházející proud nedostačoval na rozsvícení žárovky. Voda totiž neobsahovala dostatečné množství volných částic. Jak to tedy zařídit? Na pomoc přichází chemie! Žáci z chemie již ví, že vhodným roztokem, ve kterém dochází ke vzniku iontů, může být roztok chloridu sodného, což je běžná kuchyňská sůl. Po přisypání soli do vody se žárovka rozsvítila a v roztoku žáci pozorovali vznik bublinek chloru na katodě a vznik hydroxidu sodného u anody, což bylo provázeno i barevnou změnou po přidání několika kapek fenolftaleinu.

Závěr patřil využití elektrolýzy v praxi.

Bylo vidět, že i náročnější učivo se tak díky hodině „fyzikální chemie“ a také praktickému ověření podařilo všem našim žákům úspěšně zvládnout.