Galerie pod širým nebem

V úterý před podzimními prázdninami se opět uskutečnila výstava výtvarných prací dětí ze školní družiny. Školní hřiště zaplnily obrázky dýní, barevného listí, stromů, hub, ježků, veverek a dalších motivů spojených s podzimem.  Děti mohly svá díla představit nejen kamarádům, ale pozvali jsme i rodiče, příbuzné a známé.

Stejně jako podzim hýřila i Galerie pod širým nebem pestrostí a rozmanitostí. Věříme, že návštěvníky potěšila stejně jako děti. Moc děkujeme malým umělcům za krásná díla a všem zúčastněným za návštěvu i milá slova.