Hravě se stáváme čtenáři 2.A

Žáci 2. A se věnovali tématu „Jak se stát dobrým čtenářem.“ Odrazovým můstkem pro práci zaměřenou na rozvoj čtenářství nám byla kniha Kláry Smolíkové Knihožrouti.

Cílem hodiny byl rozvoj slovní zásoby spojené s knihami. Věnovali jsem se frázím typu „zakousnout se do knihy“, „knihomol“ apod. Žáci pracovali s pracovními listy přímo od spisovatelky K. Smolíkové ilustrované malířkou Bárou Buchalovou.

Děti také přemýšlely nad tím, jaká by měla být kniha, aby si na ní sami “pochutnali”. Dalším úkolem bylo vyvodit z připraveného textu, jakým způsobem se mladí čtenáři mohou stát detektivy. A nakonec se těmi detektivy stali přímo žáci 2.A, kteří ve skupinách luštili záludné šifry v básničce Podivná zvířata od Jiřího Žáčka.

Na konci hodiny tak vznikla jedna čtyřčlenná detektivní kancelář dětí, které úkol splnily správně a nejrychleji. Kniha děti velmi zaujala a všechny úkoly děti zvládly bravurně, stanovený cíl hodiny byl splněn.

Jitka Hanáková, třídní učitelka