Hravé Velikonoce

České tradiční malování vajíček a pomlázku známe a dodržujeme snad všichni. Ale víte, jak se slaví Velikonoce ve světě?

Koledování vajíček může být i hravější. Např. v anglicky mluvících zemích, v Německu a Francii  děti hledají vajíčka poschovávaná v trávě ve hře „egg hunt” (lovení vajíček). Koledu jim tam schoval velikonoční zajíček. Zábavná je také hra „egg rolling” (koulení vajíčka), kdy se pomocí vařečky kutálejí vařená vajíčka po trávě. Samozřejmě bez nehody.

Tyto i další hry si vyzkoušely děti ze školní družiny v olomouckém parku. Užily si při tom spoustu legrace.

Přejeme i Vám všem veselé a hravé Velikonoce.