Jablečný týden

Vůně jablek k listopadu ve školní družině neodmyslitelně patří. Jeden týden již tradičně věnujeme tomuto podzimnímu ovoci. V jednotlivých odděleních ho ztvárňujeme různými výtvarnými technikami, skládáme, lepíme, čteme si o jablíčkách pohádky a zpíváme písně, kde se objevují. Nechybí ani zajímavosti, kvízy a křížovky.

Vyvrcholením týdne je soutěž o nejkrásnější jablíčko. Také v letošním roce děti nosily již od pondělí své příspěvky do soutěže. Celkem se sešlo 74 jablek. Malá, velká, červená, zelená, puntíkovaná, a dokonce i jedno jablko granátové. Hlasování proběhlo ve čtvrtek 9. listopadu a samotné děti rozhodly o vítězi. Protože však byla zajímavá a krásná jablíčka všechna, malý diplom a jablečnou sladkost si zasloužil každý, kdo se zúčastnil.

V herně si děti mohly prohlédnout ukázky výtvarných prací z celého týdne. Připraveny byly také jablečné pokusy. Děti se díky nim dozvěděly, proč jablko na vzduchu zhnědne, proč ve vodě neklesá, pojmenovaly všechny jeho části, zjistily, co je zbytek květu a pozorovaly pokus s poskakujícími jadérky.

Soňa Langerová