Jak rychle jede robot?

U nás neučíme fyziku jen ve třídě. Aktuálně se žáci 7. ročníku věnují tématu o rovnoměrném pohybu tělesa. Rozdělují pohyb, popisují trajektorie těles a počítají jejich rychlost.  Jako pohybující se těleso posloužil oblíbený robot - mBot. K určení rychlosti nám tak už stačil pouze metr, izolační páska a mobil. Na chodbě si každá dvojice žáků vymezila svoji dráhu a změřila potřebný čas k ujetí této dráhy. Při výpočtu rychlosti robota se někteří malinko potrápili s jednotkami. Pomocí vrstevnického učení, které je na naší škole běžnou součástí výuky, se však všem žákům podařilo určit rychlost robota i v kilometrech za hodinu.