Kalendáře 2017 s obrázky dětí školní družiny

S dětmi ve školní družině probíráme různá témata, povídáme si, čteme, kreslíme, ochutnáváme, třídíme … prostě prožíváme všemi smysly. Jedním z témat, s nímž se děti denně setkávají je třeba třídění odpadu nebo zdravá strava. Spolupracujeme prakticky i s rodiči, protože ve většině rodin se odpad třídí a mnoho rodičů dbá i zdravou stravu svých dětí. Své dosavadní zkušenosti děti zúročily při kresbě obrázků na dané téma a zapojily jsme se s nimi do výtvarných soutěží pořádaných městem Olomouc i firmou Happysnack, z jejich automatu ve škole děti ochutnávají právě zdravé výrobky. Práce se porotě natolik líbily, že je zařadily do stolních kalendářů na letošní rok. Objevují se zde i obrázky z archívu od dětí, které již školní družinu nenavštěvují. Kalendář Popeláři v kalendáři informuje, jak nakládat s odpady a druhý kalendář nás nabádá ke zdravé stravě. Děti je budou mít celý rok před očima ve svém pokoji. Věříme, že jim přinesou radost a chuť do dalšího tvoření.