Kalkulie

Ve dnech 26. a 28. března 2008 proběhlo na naší škole testování žáků zaměřené na vyhledávání matematických talentů. V rámci dvou hodin matematiky žáci pracovali s testy, které mohou vést k odhalení skryté vady dyskalkulie nebo naopak slouží pro zjištění matematického inteligenčního kvocientu. Celá akce byla úspěšná a proběhla ve spolupráci s Mgr. Evou Hotovou, doktorantkou katedry matematiky PdF UP.