Kamarádka knihovna

Děti z kroužku školní družiny Mladý čtenář společně pravidelně alespoň 1x za měsíc navštíví dětské oddělení KMOL. Všichni víme, že v Olomouci je celkem 6 poboček knihovny a 8 knihoven v městských částech.

S dětmi si zde rádi půjčujeme knihy a časopisy a pravidelně se účastníme akcí pořádaných knihovnou (dílniček, přednášek, soutěží a kvízů).

Tentokrát jsme se zapojili do celostátní soutěže Kamarádka knihovna. Úkolem nás bylo ohodnotit služby knihovny a vyplnit vysvědčení jako ve škole.

Děti známkovaly například předmět Vlastivěda. Zde hodnotily orientaci v knihovně, zda najdou snadno, co potřebují. V matematice zase měly děti hodnotit otvírací dobu. Samozřejmostí každého vysvědčení je i známka z chování, tady paní knihovnice získaly od dětí samozřejmě samé jedničky.

Myslím, že s vysvědčeními, které vystavily děti z naší školní družiny, budou paní knihovnice spokojené. Stejně jako my jsme vždy spokojeni v naší knihovně. Děkujeme za ochotu a rádi se vracíme.