Klaunovo hudební vzdělávání

Ve středu 20. března dorazila děvčátka z prvních tříd do školy v krásných šatičkách. Ani kluci se nenechali zahanbit. Ve svátečních košilích jim to také moc slušelo. Jejich oděv napovídal, že je čeká návštěva kulturní akce.

O půl desáté všechny první třídy zamířily do koncertního sálu Reduta, kde na ně čekalo žesťové kvinteto Moravské filharmonie. Hudebním programem děti provázely postavy veselého klauna a mladé paní učitelky. Představily dětem dechové hudební nástroje a na jednotlivých ukázkách vysvětlily rozmanitost skladeb. Nechybělo ani společné zpívání s publikem.

Děti byly v průběhu celého koncertu velmi spontánní a na závěr všechny účinkující odměnily hlasitým potleskem.

Ivana Weissová, Andrea Justová