Kniha dětského srdce

Každý rok vyhlašuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského na podporu čtenářské gramotnosti anketu Kniha dětského srdce. Cílem je zjistit, které knihy minulý rok děti nejvíce zaujaly a které nejčastěji četly.

Zajímavá byla v anketě i otázka, kde se děti o knize dozvěděly. Některé děti knihu dostaly jako dárek, některé ji četly ve školní družině a jeden chlapec uvedl jako nejoblíbenější knihu tu, kterou jeho maminka přeložila do češtiny. U našich dětí byly nejoblíbenější knihy za rok 2023 příběhy o čertu Zbrklíkovi od Sandry Dražilové Zlámalové.

Některé děti si na naši besedu ve školní družině donesly svoji oblíbenou knihu, kterou svým spolužákům představily a doporučily.  Za odměnu si pak vybraly do své knížky hezkou záložku.

Děkujeme za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na další čtení.

Mgr. Vlasta Vysoudilová