Konverzační soutěž v německém jazyce 2022/23

Ve čtvrtek dne 8. 12. 2022 proběhla na naší škole již tradiční konverzační soutěž v německém jazyce Der deutsche Wettbewerb. Soutěž byla určena žákům 8. a 9. ročníků. Žáci se opravdu snažili a podali pěkné výkony, vyzkoušeli si své komunikační dovednosti a ukázali, že „Deutsch ist super“!

Výsledky soutěže byly pak slavnostně vyhlášeny v ředitelně školy a všem zúčastněným byla jako poděkování předaná i zasloužená sladká odměna. Žáci, kteří se umístili na medailových pozicích, obdrželi diplom a velký aplaus. Jen tak dále!

Všem soutěžícím žákům děkují za účast Kateřina Jechová
a Lenka Škodová Kundrumová.

 

BLAHOPŘEJEME!!!