Kouzelná odpadová talkshow

V tomto školním roce jsme se významněji zaměřili na ekologii. Na podzim naši žáci absolvovali Odpadovou výzvu, kde se snažili odpad nejen třídit, ale především jej nevytvářet.

Návštěva kina Metropol a zhlédnutí programu s názvem „Kouzelná odpadová talkshow“ byla přirozeným pokračováním našeho snažení o zachování zdraví naší planety. Pořad byl zacílený na mladší věkovou skupinu, tedy žáky 1. stupně. Dětem bylo slovně i obrazem vysvětleno, jak vzniklý odpad správně třídit, a prostřednictvím krátkých filmů jim byly sděleny cenné informace, jak lze odpad recyklovat, aby dále sloužil lidem. Krátká soutěž měla pro naše žáky radostný průběh, protože z množství dobrovolníků byli vybráni hned dva zástupci z naší školy a nevedli si špatně.

Největší překvapení se konalo na závěr programu, jelikož host Kouzelné talkshow pan Michal Nesvadba, dětem dobře známý z televizní Kouzelné školky, se se všemi dětmi vyfotil.

Ivana Weissová