Krajské kolo Olympiády v českém jazyce

Dne 4. dubna 2019 se v Domě dětí a mládeže Olomouc konalo Krajské kolo Olympiády v českém jazyce. Naši školu v krajském kole této soutěže reprezentovala žákyně 9. A třídy Lucie Šándorová, která prokázala již své skvělé dovednosti v mateřském jazyce v Okresním kole, v němž se umístila na krásném 3. místě.

I krajské kolo Olympiády v českém jazyce obsahovalo dvě části – část gramatickou a slohovou, kde žáci měli zadané téma "Apríl" a měli vytvořit zajímavé vyprávění.

Lucie Šándorová opět prokázala své výborné znalosti i dovednosti, a obsadila tak nádherné 3. místo.

Za účast a reprezentaci naší školy v soutěži, krásné výsledky, nádherné umístění i celkovou spolupráci moc děkujeme a gratulujeme!