Kutílkovo zábavné odpoledne

Děti navštěvující Kutílka se v hojném počtu zúčastnily závěrečného společného setkání v prostorách školních dílen. Všichni přítomní se utkali v soutěži v zatloukání hřebíků, které bylo rozdělené do dvou věkových kategorií.

Mezi žáky prvních ročníků se stal vítězem Matěj S. Šolc a mezi staršími dětmi byla absolutní vítězkou Terezie Davidová s časem pouhých 23 sekund. Všem ostatním se však také podařilo zatlouct požadovaný počet hřebíků a dočkali se zasloužené odměny i oni.

Děti, které zrovna nesoutěžily, si mohly vyzkoušet jednoduché hry na zamyšlení a spolupráci s provazy. Jejím cílem bylo udělat na drženém provázku suk bez toho, aby se provázku pustily a naučily se s ostatními spolupracovat. Další úkol spočíval v poskládání domečku jedním tahem tak že se sedm dětí drží pevně za provaz v místech, která sami určí a následně se snaží domeček poskládat.

Kutílkovo zábavné odpoledne dostálo svého a všechny děti odcházely spokojené a s úsměvem.  Všem dětem děkuji za aktivní přístup k práci a dodržování pokynů pro jejich bezpečnost.