LVVZ 2019

Ve dnech 23. 2. 2019 – 1. 3. 2019 naše ZŠ Olomouc Mozartova 48 pořádala lyžařský kurz, na kterém bylo 44 našich žáků + šest vedoucích.

Vedoucí kurzu: Jiří Boháček
Instruktory na kurzu byli: MUDr. Stanislav Losse – zdravotník,  Tomáš Hiller, Adam Hrnčiřík – instruktoři snowboardu, Mgr. Jan Horňáček a Mgr. Luboš Horňáček – instruktoři lyžování.

Lyžařský kurz se se jako každoročně konal na „naší“ Severomoravské chatě. Po celou dobu LVVZ bylo hezké počasí. Užili jsme si sluníčka. Dopoledne byl vždy svah ledovatý a odpoledne postupně sníh a led povoloval. LVVZ proběhl v přátelské atmosféře a žáci se naučili bezpečně sjíždět sjezdovku. Děti zvládly oblouky na obě strany. Děti lyžování a snowboarding velice bavilo a byl problém je dostat ze svahuJ. Pro žáky byl připraven i celotýdenní program plný her, tance, zábavy, legrace, dochvilnosti, ohleduplnosti, přednášek, soutěží a jejich vyhlášení. Počasí nám dovolilo udělat předposlední večer celý program venku. Stezka odvahy, opékání špekáčků a obloha plná hvězd, jakou ve městě neuvidímeJ.  

Obrovské poděkování patří zdravotníkovi kurzu Standovi, instruktorům za naučení sjíždění svahu Tomášovi, Adamovi, Honzíkovi a Lubošovi za výborný přístup k dětem. Bylo to velmi zábavné a vyčerpávající zároveň… V neposlední řadě patří dík našim skvělým, snaživým, učenlivým a kamarádským žákům za přístup, pokroky při lyžování a snowboardingu.
Zvláštní veliké poděkování patří majitelům a personálu Severomoravské chaty. Jsme tu více než doma.

Díky vedení školy za uspořádání LVVZ. Děti nemají jinou šanci během docházky na základní škole se lépe poznat.

Děkuji VEDENÍ ŠKOLY, DĚTEM, INSTRUKTORŮM a DOKTOROVI za pěkný týden!!!

Mgr. Jiří Boháček