Lyžařský kurz 2023

Ve dnech 18. 2. 2023 – 24. 2. 2023 naše ZŠ Olomouc Mozartova 48 pořádala lyžařský kurz, na kterém bylo 44 našich žáků (bez jednoho žáka 100% účast) a šest dospělých vedoucích.

Vedoucí kurzu: Mgr. Jiří Boháček
Instruktory na kurzu byli: Bc. Jan Kalmár a Bc. Martin Neubauer – snowboard, Mgr. Jan Horňáček a Bc. Sylvie Pašková – lyžování.

Zdravotník: MUDr. Stanislav Losse

Lyžařský kurz se se jako vždy konal na „naší“ Severomoravské chatě. Bohužel nám špatné počasí nedovolovalo využít sjezdovku přímo u chaty, tak jsme hráli hry v blízkém okolí a za sněhem dojížděli na Větrný vrch v Dolní Moravě. Cesta za sněhem nebyla jednoduchá, děti musely jít 2 km po sjezdovce dolů, pak nasednout na autobus a přejet k lyžařskému vleku. Takový den nám odstartoval již 6:30. LVVZ proběhl v přátelské atmosféře a žáci se naučili bezpečně sjíždět sjezdovku. Děti zvládly oblouky na obě strany. Děti obě hlavní sportovní aktivity (lyžování i snowboarding) velice bavily, a i přes náročnější podmínky byl problém je dostat „domů“ ze svahu. Pro žáky byl připraven i celotýdenní program plný her, tance, zábavy, legrace, přednášek, soutěží se slavnostním zakončením a vyhlášením vítězů. Počasí nám dovolilo udělat předposlední večer celý program venku - stezku odvahy a opékání špekáčků.

Obrovské poděkování patří zdravotníkovi kurzu MUDr. Stanislavu Lossemu, instruktorům Honzíkům, Martinovi a Sise za výuku sjíždění svahu a za výborný přístup k dětem. Poděkování patří i panu učiteli Adamu Burďákovi za bezprostřední pomoc na kurzu. Bylo to velmi zábavné a vyčerpávající zároveň… V neposlední řadě patří dík našim skvělým, snaživým, učenlivým a kamarádským žákům za přístup, pokroky při lyžování a snowboardingu.
Zvláštní veliké poděkování patří majitelům a personálu Severomoravské chaty. Jsme tu více než doma.

Děkuji DĚTEM, INSTRUKTORŮM, DOKTOROVI a vedení školy za pěkný týden!!!

Mgr. Jiří Boháček