Lyžařský výchovně vzdělávací kurz

Ve dnech 17. 2. 2024 – 23. 2. 2024 naše ZŠ Olomouc Mozartova 48 pořádala lyžařský kurz, na kterém bylo 34 našich žáků + šest vedoucích.

Vedoucí kurzu: Jiří Boháček
Instruktory na kurzu byli: Mgr. Hana Bednářová – ředitelka školy a instruktorka lyžování ,MUDr. Stanislav Losse – zdravotník, Daniel Bláha – instruktor snowboardu, Mgr. Jan Horňáček a Mgr. Jan Horňáček – instruktoři lyžování.

Lyžařský kurz se se jako vždy konal na „naší“ Severomoravské chatě. Bohužel nám špatné počasí nedovolovalo využít sjezdovku přímo u chaty, tak jsme hráli hry v blízkém okolí a za sněhem dojížděli na Červenou Vodu – Bukovou horu. Cesta za sněhem nebyla jednoduchá. Den s výukou na sněhu nám odstartoval již v 6:15. LVVZ proběhl v přátelské atmosféře a všichni žáci se naučili bezpečně sjíždět sjezdovku. Děti zvládly oblouky na obě strany. Děti lyžování a snowboarding velice bavil a i přes náročnější podmínky byl problém je dostat ze svahuJ. Pro žáky byl připraven i celotýdenní program plný her, tance, zábavy, legrace, přednášek, soutěží a jejich vyhlášení. Počasí nám dovolilo udělat předposlední večer celý program venku. Stezka odvahy a opékání špekáčků.

Obrovské poděkování patří ředitelce školy Mgr. Haně Bednářové zdravotníkovi kurzu MUDr. Stanislavu Lossemu, instruktorům za naučení sjíždění svahu Honzíkovi, Lubošovi a Danovi za výborný přístup k dětem. Bylo to velmi zábavné a vyčerpávající zároveň… V neposlední řadě patří dík našim skvělým, snaživým, učenlivým a kamarádským žákům za přístup, pokroky při lyžování a snowboardingu.
Zvláštní veliké poděkování patří majitelům a personálu Severomoravské chaty. Jsme tu více než domaJ!

Děkuji DĚTEM, INSTRUKTORŮM, DOKTOROVI a vedení školy za pěkný týden!!!

Mgr. Jiří Boháček