Malba kávou

Malba kávou jako nekonvenční umělecká technika propojila témata výtvarné výchovy s pravěkem, kterým se zabýváme ve vlastivědě ve čtvrté třídě. Výsledkem jsou fascinující obrazy pravěkých scén vytvořené touto originální metodou. Přidaným bonusem byl nejen vizuální zážitek, ale i příjemná vůně kávy prolínající se celou třídou. Tato netradiční technika zaujala děti a přinesla do výuky nový, kreativní rozměr.

Petra Vévodová