Malý architekt

Děti ze školní družiny se opět s radostí zúčastnily naplánovaného programu se stavebnicí CHEVA. Předcházelo toho velké stavění v jednotlivých odděleních.

Tématem tohoto nesoutěžního programu byla architektura. Děti si nejprve vyslechly krátký průřez dějinami stavitelství. Seznámily se s některými stavebními termíny, historickými epochami, slohy, druhy staveb či stavebními materiály a následně jsme si o některých také chvíli popovídaly a hledaly mezi nimi rozdíly. Po tomto obecném výkladu se děti konečně mohly pustit do zadaného úkolu.

Děti byly rozděleny podle jednotlivých oddělení na sedm družstev a každé družstvo obdrželo stejné množství kostek i stejný úkol, kterým bylo postavit libovolný obytný dům a snažit se použít veškerý stavební materiál.

Výsledkem bylo sedm různých objektů, s odlišným využitím totožného materiálu. Na závěr měl samotný architekt (stavbyvedoucí) popsat svými slovy co postavily, k jakému účelu by mohla stavba sloužit a doplnit některé další informace.

Děti se již tradičně u stavění bavily a akce uplynula rychleji, než si přály. Už teď se jistě těší na pokračování.